Trung tâm LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Ba Lan
+ 48 (22) 364 58 00

giải pháp quân sự

THÔNG TIN VỆ TINH QUÂN SỰ

Sẽ không bao giờ có thể thực hiện được
Hoạt động quân sự không có thông tin liên lạc

 Các hoạt động quân sự đương đại, các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và ổn định đòi hỏi các lực lượng vũ trang phải hành động ở những khu vực xa xôi và không xác định. Một ví dụ có thể là nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang ở Iraq hoặc Afghanistan. Các hoạt động quân sự được thực hiện trên những khu vực rộng lớn với cơ sở hạ tầng viễn thông nghèo nàn. Trong những trường hợp như vậy, chỉ những hệ thống liên lạc vệ tinh hiện đại mới có thể cung cấp khả năng truyền thông tin nhanh chóng, đáng tin cậy, chống nhiễu và chống đánh chặn trong các trung tâm chỉ huy, đơn vị điều hành và các đơn vị phụ khác (hậu cần, kỹ thuật, v.v.).

Do cách Lực lượng Vũ trang tham gia vào các hoạt động nhiệm vụ ở các lục địa khác trong các khu vực có cơ sở hạ tầng viễn thông kém, thực tế không có giải pháp thay thế nào cho thông tin liên lạc qua vệ tinh.

Cần thêm thông tin?

Điều tra nghĩa vụ quân sự